Prąd elektryczny nie tylko ze słońca

Paliwa kopalniane są na coraz większym wyczerpaniu, co oznacza, że na przestrzeni kolejnych lat staną się niedostępne. Na szczęście do dyspozycji są alternatywne źródła energii, po które sięga się już coraz częściej. Możliwe jest pozyskiwanie zielonej energii ze słońca dzięki rozwojowi fotowoltaiki, ale nie to nie jedyna z dostępnych opcji. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się też energię wody, wiatru, geotermalną i tą pozyskiwaną z przetworzonej biomasy. Możliwości jest wiele, a każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy.

Prąd elektryczny z odnawialnych źródeł energii

Fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością także w Polsce. Za pomocą ogniw fotowoltaicznych, kolektorów i wież słonecznych możliwe jest przekształcanie promieniowania słonecznego w prąd elektryczny (więcej) lub energię termiczną. Największą zaletą tego rozwiązania jest nieograniczony dostęp do źródła energii. W przypadku instalacji PV mówić można o najmniejszym ujemnym wpływie na środowisko. Jest to ekologiczne rozwiązanie, nieemitujące zanieczyszczeń do atmosfery. Zamontowanie kolektorów jest łatwe i szybkie. Korzystanie z energii słonecznej pozwala na unieważnienie się od sprzedawców prądu i zredukowanie kosztów. Minusem tego rozwiązania jest nieduża gęstość strumienia promieniowania słonecznego, co wpływa na mniejszą wydajność instalacji. W okresie jesienno-zimowym może pojawić się problem z niemożliwością pokrycia całego zapotrzebowania na energię przez przydomową minielektrownię.

A co z elektrowniami wodnymi?

W przypadku elektrowni wodnych można mówić o czystym i odnawialnym źródle energii. Taką elektrownię można szybko uruchomić i zatrzymać. Utrzymanie i eksploatacja elektrowni wodnej nie jest problematyczna, a koszt eksploatacji niski. Zaletą wybudowania sztucznych zbiorników wodnych jest gromadzenie wody, co przeciwdziała powodziom. Ponadto w obrębie elektrowni wodnych rozwija się rekreacja i turystyka. Ich minusem jest konieczność zajęcia dużych obszarów na potrzeby zbiorników retencyjnych. Ponadto sama budowa elektrowni wodnej wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Problemem jest zamulanie dna rzeki i uciążliwy hałas, generowany przez elektrownie. Dochodzi do zmian klimatycznych i w lokalnym krajobrazie.